Giới thiệu về Nền tảng quản lý HTX

Thứ Năm 12-10-2023 download

Nền tảng quản lý HTX là hệ thống hỗ trợ quản lý bao gồm 06 lĩnh vực: (1) Nghiệp vụ HTX, (2) Hoạt động kinh doanh, (3) Tiền mặt, (4) Tài chính - Kế toán, (5) Nhân sự, (6) Thương mại điện tử.

Nền tảng quản lý HTX là hệ thống hỗ trợ quản lý bao gồm 06 lĩnh vực: (1) Nghiệp vụ HTX, (2) Hoạt động kinh doanh, (3) Tiền mặt, (4) Tài chính - Kế toán, (5) Nhân sự,  (6) Thương mại điện tử.

Bình luận (0)
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên

Bình luận


Gửi bình luận